ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

УГОДА ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Ця Угода про захист персональних даних та конфіденційність інформації (далі – Угода) розроблена Фізичною особою-підприємцем Рева Вікторією Григорівною (ідентифікаційний код 3078419408) (далі – Адміністрація) відповідно до чинного законодавства України, встановлює порядок отримання, збору, накопичення, зберігання, обробки, використання, забезпечення захисту даних та відомостей, які є персональними даними про Користувача, тобто або визначені Користувачем як персональні/конфіденційні, або підпадають під відповідне визначення згідно з законодавством України (далі разом – Дані).
ЦЯ УГОДА НЕ СТВОРЮЄ ЖОДНИХ АГЕНТСЬКИХ, ПАРТНЕРСЬКИХ ТА ТРУДОВИХ ВІДНОСИН МІЖ СТОРОНАМИ, НЕ Є ДОГОВОРОМ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ.
ВИКОРИСТОВУЮЧИ ВЕБ-САЙТ, КОРИСТУВАЧ ПІДТВЕРДЖУЄ, ЩО ОЗНАЙОМИВСЯ ТА ЗГОДЕН З УМОВАМИ ЦІЄЇ УГОДИ ТА З УМОВАМИ УГОДИ КОРИСТУВАЧА
ЯКЩО КОРИСТУВАЧ НЕ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З УМОВАМИ ЦІЄЇ УГОДИ, З УМОВАМИ УГОДИ КОРИСТУВАЧА (ПОВНІСТЮ АБО ЧАСТКОВО), КОРИСТУВАЧЕВІ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ ВЕБ-САЙТ.
ПОДАЛЬШЕ ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-САЙТУ СВІДЧИТЬ ПРО ПОГОДЖЕННЯ ТА ПРИЄДНАННЯ КОРИСТУВАЧА ДО ЦІЄЇ УГОДИ ПОВНІСТЮ ТА ПІДТВЕРДЖУЄ ЙОГО ЗГОДУ З НАВЕДЕНИМИ НИЖЧЕ УМОВАМИ.

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
1.1. Володілець персональних даних – це фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не встановлено законодавством України. В розумінні цієї Угоди, Володільцем персональних даних є Адміністрація.
1.2. База персональних даних – це іменована сукупність упорядкованих Персональних даних в електронній формі та/або у формі картотеки Персональних даних. Адміністрація є Володільцем своєї власної бази персональних даних.
1.3. Веб-сайт – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об’єктів авторського права та /або суміжних прав тощо, пов’язаних між собою і структурованих у межах адреси веб-сайту та /або облікового запису Адміністрації як власника веб-сайту, доступ до яких здійснюється через адресу мережі Інтернет. Веб-сайт включає вихідний код, текстове наповнення, зображення, дизайн, зовнішній (front-end) та внутрішній (back-end) функціонал, а також будь-які об’єкти авторського права, які утворюють інтернет-портал та забезпечують його функціонування під доменним ім’ям victoriareva.com, включно з його мобільними версіями, додатками та іншими програмами/програмним забезпеченням. Цільове призначення Веб-сайту  – надання інформаційно-консультаційних послуг з вивчення англійської мови;
1.4. Дані – це сукупність Персональних даних Користувачів, які добровільно за Згодою користувача надаються Адміністрації у процесі використання Веб-сайту шляхом реєстрації відповідним Користувачем на Веб-сайті, внаслідок заповнення форм оформлення замовлення Послуги або шляхом реєстрації на Веб-сайті через свій профіль у соціальних мережах. Авторизація Користувача здійснюється за його бажанням та не є обов’язковою.
1.5. Згода користувача – будь-яке добровільне, конкретне, поінформоване та однозначне волевиявлення Користувача, здійснене шляхом оформлення заяви чи проявом чітких ствердних дій для підтвердження згоди (дозволу) на Опрацювання Адміністрацією своїх Даних та/або будь-якої іншої інформації, відповідно до визначеної мети їх Опрацювання задля виконання умов Угоди користувача.
1.6. Інформація про послуги – необхідна, доступна, правдива та своєчасна інформація про послуги, що забезпечує Користувачеві можливість його свідомого та обізнаного вибору, а саме: найменування, зміст, кількість днів користування, ціна, рекомендації з використання Продукції для Споживача тощо, яка надається в межах ст. 15 ЗУ «Про захист прав споживачів».

1.7. Користувач – юридична або фізична особа, яка офіційно зареєстрована на Веб-сайті та має власний Обліковий запис користувача або особа, яка хоча б одного разу відвідала Веб-сайт. Користувач у процесі користування Веб-сайтом набуває статусу Суб’єкта персональних даних та Споживача.
1.8. Опрацювання – означає будь-яку операцію або низку операцій з персональною та/або неперсональною інформацією або наборами персональних даних з використанням автоматизованих засобів або без них, таких як: збирання, реєстрація, обробка, організація, структурування, зберігання, адаптація чи зміна, пошук, ознайомлення, використання, розкриття через передавання, розповсюдження чи надання іншим чином, упорядкування чи комбінування, обмеження, стирання чи знищення, що здійснюється Адміністрацією або третіми особами, уповноваженими на те Адміністрацією (Розпорядники даних).
1.9. Обліковий запис користувача –  розділ Веб-сайту, в якому міститься реєстраційна інформація, що вноситься Користувачем на Веб-сайті. До цього розділу надходить персональні дані Користувача, внесенням яких Користувач надає згоду на їх отримання, оброблення, передачу та зберігання Адміністрацією або третіми особами, уповноваженими на те Адміністрацією (Розпорядники даних).
1.10. Персональні дані – будь-яка інформація, що стосується фізичної особи, яку ідентифіковано чи можна ідентифікувати. Ідентифікація фізичної особи здійснюється прямо чи опосередковано, зокрема, за такими ідентифікаторами як: ім’я, електронна адреса, номер телефону, ідентифікаційний номер, дані про місцеперебування, онлайн-ідентифікатор, або за одним чи декількома факторами, що є визначальними для фізичної, фізіологічної, генетичної, розумової, економічної, культурної чи соціальної сутності такої фізичної особи.
1.11. Послуги – будь-які інформаційно-консультаційні послуги, які пропонуються на Сайті Власника.
1.12. Споживач – фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити Послугу за допомогою Веб-сайту для особистих потреб, безпосередньо не пов’язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника;
1.13. Cookie – фрагмент даних, згенерований Сайтом і збережений на комп’ютері (у браузері) Користувача у вигляді одного або декількох файлів. НЕ містять персональних даних та можуть бути заблоковані Користувачем у будь-який момент.
Інші терміни використовуються у цій Угоді згідно з визначеннями, що містяться у законодавстві України.

2. ВСТУПНА ЧАСТИНА
2.1. Ця Угода є договором приєднання відповідно до положень статті 634 Цивільного кодексу України. Використання Користувачем Веб-сайту у будь-який спосіб, свідчить про приєднання Користувача до цієї Угоди повністю і підтверджує факт надання Згоди користувача з наведеними в цій Угоді умовами.
2.2. У випадку схвалення/приєднання до цієї Угоди Користувач підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згоден з її умовами, а також, у випадку якщо Користувач є фізичною особою, що він надає дозвіл на Опрацювання його Даних з метою та в порядку, передбаченими  умовами цієї Угоди.
2.3. Якщо Користувач не погоджується дотримуватися умов цієї Угоди, КОРИСТУВАЧ ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ НЕГАЙНО ПРИПИНИТИ БУДЬ-ЯКЕ ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-САЙТУ.
2.4. Користувач визнає, що Адміністрація може час від часу змінювати, модифікувати, доповнювати або видаляти чи іншим чином оновлювати цю Угоду на свій розсуд без повідомлення про це Користувача.
2.5. Якщо Користувач не погоджується з будь-якими змінами або прийняв рішення про відмову від Угоди користувача, від цієї Угоди або бажає, щоб його Дані були видалені, Користувач може видалити свій Обліковий запис користувача або звернутися до Адміністрації з відповідною заявою у порядку, визначеному розділом 9 цієї Угоди.
2.6. Відкликання Користувачем Згоди користувача не впливає на законність Опрацювання, що ґрунтувалося на Згоді користувача до такого відкликання.

3. СФЕРА ДІЇ УГОДИ
3.1. Ця Угода стосується Веб-сайту включно з його мобільними версіями, додатками та іншими програмами/програмними забезпеченнями, зокрема, проте не виключно: IOS, Android, Windows Mobile; системи збирання статистики відвідувань Веб-сайту (bigmir.net, Google Analytics та ін.); соціальні плагіни (блоки) соціальних мереж (Facebook та ін.); системи банеропоказів (AdRiver, DoubleCkick та ін.) тощо.
3.2. Адміністрація може передавати Дані, зібрані згідно з цією Угодою, Партнерам або уповноваженим Адміністрацією особам (Розпорядникам), між відповідними Веб-сайтами та Програмами, які належать Адміністрації або якими вона керує, проте Дані, зібрані відповідно до Угоди користувача та цієї Угоди, завжди захищені відповідно до положень цієї Угоди та законодавства України. Водночас Партнери несуть самостійну відповідальність за дотримання законодавчих вимог Обробки та/або Опрацювання та/або використання Даних.
3.3. Користувач підтверджує, що він повністю розуміє цільове призначення Веб-сайту. Отримуючи Послуги, Користувач набуває статусу споживача та надає згоду на отримання дистанційного доступу до Послуги у розумінні ст. 15 Закону України «Про захист прав споживачів».
3.4. Обробка та/або Опрацювання та/або використання Даних може здійснюватися Адміністрацією та іншими зазначеними вище в угоді особами з метою: (і) виконання договірних зобов’язань; (іі)  обробки платежів, проведення розрахункових операцій, надання звітності, ведення бухгалтерського та управлінського обліку (якщо такі здійснюються); (ііі) надання або пропонування Адміністрацією або уповноваженими Адміністрацією особами послуг Користувачеві; (іv) надсилання Користувачеві комерційних пропозицій та будь-якої інформації поштою, електронною поштою, телефоном, через мобільні додатки та соціальні мережі, що дозволяють здійснювати дзвінки та відправляти текстові повідомлення; (v) надання дистанційного доступу до Послуг та інших відомостей; (vi) надання онлайн-сервісів (послуг) Веб-сайту; (vii) розміщення відомостей (інформації, даних, відгуків, коментарів тощо) Користувача на Веб-сайті; (viiі) формування Бази персональних даних; (іx) покращення/спрощення роботи з Веб-сайтом.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА
4.1. Права Користувача:
4.1.1 Право на заперечення. Користувач має право в будь-який час заперечити проти Опрацювання його Даних. Адміністрація припинить обробку Даних після того, як заперечення буде подано у формі відповідної заяви у порядку, визначеному розділом 9 цієї Угоди. Опрацювання Даних буде припинено з моменту фактичного отримання заперечення Адміністрацією.
4.1.2 Право на відкликання. Користувач у будь-який час може відкликати Згоду користувача шляхом  подання на ім’я Адміністрації відповідної заяви в порядку, визначеному розділом 9 цієї Угоди. Заява з відкликанням Згоди користувача набуває чинності з дати її фактичного отримання Адміністрацією.
4.1.3 Право на виправлення Даних. Користувач має право вимагати від Адміністрації негайного виправлення будь-яких Даних, що його стосуються, якщо ці Дані не відповідають дійсності, або самостійно їх виправити через особистий кабінет Користувача. З огляду на мету Опрацювання Користувач має право доповнити свої Дані, зокрема, шляхом подачі відповідної заяви у порядку, визначеному розділом 9 цієї Угоди.
4.1.4 Право на видалення Даних («право бути забутим»). Користувач має право на видалення його Даних. Адміністрація видаляє Дані без невиправданої затримки, за наявності хоча б однієї з таких підстав: (а) Дані більше не потрібні для цілей, для яких вони були зібрані або іншим чином Опрацьовані; (б) Користувач відкликає свою Згоду користувача; (в) Користувач подає заперечення проти Опрацювання його Даних; (г) Дані Опрацьовувалися незаконно; (д) Дані повинні бути видалені для виконання юридичного зобов’язання згідно з застосовним законодавством України.
4.1.5 Право на інформацію та скарги. Користувач має право вимагати будь-яку інформацію про його Дані, оброблені Адміністрацією. Користувач має право подавати скарги до компетентних органів.
4.2. Обов’язки Користувача:
4.2.1 Користувач має право використовувати Веб-сайт виключно в межах тих прав і тими способами, які встановлені цією Угодою та Угодою користувача.
4.2.2 Використання Облікового запису користувача на Веб-сайті може здійснюватися виключно та особисто Користувачем. Одна фізична особа –  Користувач – може мати лише один Обліковий запис користувача.
4.2.3 Користувач зобов’язується надавати Адміністрації лише достовірні Дані та повідомляти Адміністрацію про їх зміну.

5. ДАНІ, ЯКІ ОПРАЦЬОВУЮТЬСЯ
5.1. Адміністрація та/або особи уповноважені Адміністрацією (Розпорядники) здійснюють Опрацювання таких Даних Користувача:
5.1.1 Персональні (особисті) дані, тобто інформація, яка може бути використана для ідентифікації Користувача, та/або
5.1.2. дані, що надаються Користувачем як при заповненні реєстраційних форм на Веб-сайті, так і в процесі користування Веб-сайтом (файли Cookie; IP-адреси; параметри і налаштування інтернет -браузерів тощо), та/або
5.1.3 неперсональні (неособисті) дані, тобто інформація, яка не використовується для ідентифікації Користувача
5.2. Під час процедури реєстрації з метою отримання доступу до Облікового запису користувача, Користувач надає Адміністрації необхідні Дані, зокрема, проте не виключно: ПІП, електронну адресу та/або номер телефону, логін і пароль або інші доступні дані, отримані у разі авторизації за допомогою соціальних мереж. Дані можуть бути оновлені та доповнені Користувачем за допомогою параметрів Облікового запису користувача. Користувач не зобов’язаний розміщувати або завантажувати будь-які Дані та/або відомості, втім їх відсутність може завадити ефективній взаємодії між Користувачем та Адміністрацією/Партнерами/третіми особами.
5.3. Шляхом надання або розміщення будь-яких Даних, а також вчинення інших дій в Обліковому записі користувача Користувач надає Згоду Користувача на Опрацювання цих Даних у розумінні та порядку, визначеному цією Угодою та чинним законодавством України.
5.4. Незважаючи на те, що Адміністрація може час від часу контролювати або перевіряти обговорення, чати, відгуки, пости та повідомлення, які поширюються на Веб-сайті, Адміністрація не бере на себе жодних зобов’язань та не несе відповідальності (і) за зміст будь-яких повідомлень/ відгуків; (іі) за будь-яку помилку, наклеп, дифамацію, упущення, фальсифікацію, рекламні матеріали, непристойності, лихослів’я, розкриття приватної/конфіденційної/комерційної інформації або (ііі) за неточності, недостовірні або не актуалізовані відомості; (іv) за порушення законодавства України, здійсненні в процесі Опрацювання та створення Баз даних, володільцями яких є треті особи/Партнери, тощо.
5.5. Користувачеві заборонено розміщувати або передавати будь-які незаконні, рекламні, загрозливі, наклепницькі, дифамаційні, непристойні, скандальні, підбурливі, порнографічні або образливі матеріали чи інші матеріали, які можуть становити або стимулювати поведінку, що може розглядатися як порушення законодавства України, честі, гідності та ділової репутації інших осіб.
5.6. Адміністрація НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ за завдану шкоду або понесені збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Угоди, Угоди користувача та інших технічних питань.
5.7. Під час публікації Користувачем будь-яких коментарів на Веб-сайті чи його форумі, за замовчуванням такий коментар відображатиметься під ім’ям Користувача. Користувач самостійно регулює та завантажує додаткову інформацію для відображення її на Веб-сайті. Інформація, яка публікується Користувачем на Веб-сайті, є загальнодоступною інформацією, і може бути використана Адміністрацією, Партнерами та третіми особами.
5.8. Адміністрація збирає не персональну (не особисту) інформацію про використання Користувачем Веб-сайту та додатків, за допомогою файлів Сookie та Веб-маяків, які використовуються для: (і) відстеження використання контенту з Веб-сайту; (іі) допомоги Адміністрації у наданні Користувачам таргетованої реклами; (ііі) відстеження статистики перегляду електронних листів Адміністрації та Партнерів.
5.9. Опрацювання Персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров’я чи статевого життя (особливі категорії даних) не відбувається.

6. ВИМОГИ ДО ДАНИХ, ЯКІ НАДАЄ КОРИСТУВАЧ
6.1. Під час використання цього Веб-сайту Користувач погоджується надавати лише достовірні Дані та підтримувати їх в актуальному стані.
6.2. У випадку надання Користувачем недостовірних Даних або порушення Користувачем умов цієї Угоди або Угоди користувача, Адміністрація залишає за собою право призупинити або припинити надання Користувачеві послуг доступу до Веб-сайту.
6.3. За винятком Персональних даних, перелік яких визначено цією Угодою та чинним законодавством України, всі інші повідомлення та матеріали, що передаються Користувачем через Веб-сайт електронною поштою або іншим чином, не є персональними, конфіденційними або службовими і не будуть сприйматися як такі.
6.4. Ця Угода не поширюється на інформацію про компанію, ідеї, концепції, запити, замовлення, які Користувач надсилає Адміністрації або її Партнерам електронною поштою або іншими повідомленнями, не використовуючи при цьому Веб-сайт.
6.5. Адміністрація може збирати додаткову інформацію про Користувачів зі сторонніх інформаційних джерел, з метою вдосконалення послуг та Інформаційних матеріалів Веб-сайту.
6.6. Діяльність Веб-сайту постійно удосконалюється. Адміністрація часто реалізує нові функції, для яких може знадобитися збір Даних. Якщо Адміністрація почне збирати принципово інші Дані або істотно змінить способи Опрацювання даних, про це буде повідомлено Користувачів шляхом внесення змін до поточної редакції цієї Угоди та Угоди користувача.
6.8. Користувач не повинен публікувати та/або вказувати в Обліковому записі користувача Дані, які він вважає призначеними для обмеженого кола осіб.

7. НЕРОЗГОЛОШЕННЯ ДАНИХ
7.1. Адміністрація не продаватиме, не ділитиметься або іншим чином не поширюватиме Дані третім особам, крім випадків, передбачених у цій Угоді і задля виконання умов Угоди з користувачем. Дані можуть бути передані Адміністрацією третім особам без додаткового повідомлення Користувача про таку передачу Даних (наприклад, Дані можуть бути передані Розпорядникам), для здійснення подальшого Опрацювання виключно з метою, для якої Дані збиралися.
7.2. Адміністрація намагатиметься повідомляти Користувачів про належно заявлені вимоги про розкриття їх Даних. Адміністрація може оскаржити такі вимоги, якщо вважатиме, що отримані запити надмірно широкі, незрозумілі або зроблені з порушенням повноважень відповідного надавача. Проте Адміністрація не бере на себе зобов’язання щодо такого оскарження.
7.3. Доступ до Персональних даних не надаватиметься третім особам, які відмовляються або неспроможні взяти на себе зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог законодавства України у сфері захисту Персональних даних. Відмова у доступі до персональних даних також допускається, якщо доступ до них заборонено згідно із законодавством України.
7.4. Ця Угода не регулює та Адміністрація не несе відповідальності за Опрацювання та розкриття Персональних даних і будь-якої іншої інформації третім особам, які не перебувають у володінні або під керуванням Адміністрації, фізичними особами, які не є працівниками Адміністрації та Партнерами.
7.6. Достатнім повідомленням Користувача про внесення його Персональних даних до Бази даних Користувачів та здійснення Опрацювання його Персональних даних, буде надання Згоди користувача у вигляді натискання віртуальної кнопки «Send» .

8. БЕЗПЕКА ДАНИХ
8.1. Під час роботи з Даними Адміністрація вживає заходів, розроблених для захисту інформації від втрати, неправомірного використання, несанкціонованого доступу, розголошення, зміни або знищення.
8.2. Адміністрація використовує методи захисту Даних з метою визначення зареєстрованих Користувачів. Надійна перевірка ідентичності Користувача називається автентифікацією. Адміністрація використовує логін і пароль Користувачів для їх автентифікації.
8.3. Сторони розуміють, що мережа Інтернет не має централізованого управління, правил використання чи доступу, та електронні повідомлення можуть бути спотворені, не завжди оперативно доставлені (або зовсім не доставлені), і що інші способи комунікації можуть бути надійнішими. Окрім того, існує вірогідність зараження електронної інформації вірусами, які існують в Інтернеті. Адміністрація не може підтвердити або гарантувати, що будь-які із завантажених файлів із Веб-сайту або з будь-якого іншого веб-сайту не містять помилок, вірусів або інших шкідливих програм. Користуючись Веб-сайтом, Користувач погоджується взяти на себе ризики, з якими пов’язане завантаження файлів і використання інформації. Також Користувач підтверджує, що він був сповіщений про те, яких заходів слід вжити для захисту його комп’ютера та файлів від видалення, пошкодження та інших помилок.
8.4. Користувач визнає, що, в разі нехтування Користувачем безпекою і захистом Даних, треті особи можуть отримати до них несанкціонований доступ. Адміністрація не несе відповідальності за збитки, завдані таким доступом.
8.5. Працівники, які безпосередньо здійснюють Опрацювання та/або мають доступ до Персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових (трудових) обов’язків, зобов’язані дотримуватися вимог законодавства України в сфері захисту Персональних даних та внутрішніх документів Адміністрації щодо обробки і захисту Персональних даних у Базах персональних даних. Працівники, які мають доступ до Персональних даних, зокрема, здійснюють їх Опрацювання, зобов’язані не допускати розголошення у будь-який спосіб Персональних даних, які їм було довірено або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов’язків. Таке зобов’язання чинне після припинення ними діяльності, пов’язаної з Персональними даними, крім випадків, установлених законодавством України.
8.7. Особи, які мають доступ до Персональних даних, зокрема, здійснюють їх обробку, у випадку порушення ними вимог Закону України «Про захист персональних даних» несуть відповідальність згідно з законодавством України.
8.8. Адміністрація на постійній основі здійснює контроль за вжитими заходами щодо забезпечення безпеки Даних.

9. ПОРЯДОК ЗБОРУ, ОБРОБКИ, ЗБЕРІГАННЯ, ПРАВО ДОСТУПУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ЗАПЕРЕЧЕНЬ
9.1. Шляхом реєстрації або використання Веб-сайту Користувач погоджується отримувати повідомлення від Адміністрації/Партнерів/третіх осіб. Адміністрація та Партнери можуть використовувати реєстраційну інформацію Користувача, щоб надсилати йому повідомлення з Інформацією про продукцію. Інші способи використання Даних залежать від побажань Користувача і того, як він використовує Веб-сайт.
9.2. Інформація, яку передає або розміщує Користувач, може бути використана, зокрема, проте не виключно, з метою Опрацювання, відтворення, розкриття, передачі, публікації, трансляції та розміщення в мережі Інтернет.
9.3. Адміністрація використовує Дані з метою забезпечення безпеки, запобігання шахрайства та проведення розслідувань. Адміністрація використовує Дані (зокрема, повідомлення) для забезпечення безпеки або розслідування потенційного шахрайства/інших порушень Угоди Користувача або цієї Угоди та/або спроб завдати шкоди Користувачам та Партнерам Веб-сайту.
9.4. Обробка персональних даних здійснюється повністю або частково в електронній формі з використанням засобів інформаційної (автоматизованої) системи.
9.5. Користувач має можливість здійснювати управління файлами Сookie, відмовитися від збору Cookie в налаштуваннях браузера, а також за допомогою інших засобів. Якщо Користувач вирішить відхилити файли Cookie, його можливості доступу та використання Веб-сайту можуть бути обмежені.
9.6. Строк зберігання Даних необмежений, якщо інше не передбачено окремо цією Угодою або чинним законодавством України. Опрацювання Даних здійснюється у дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування Веб-сайту. Опрацювання Даних здійснюється з обмеженим доступом.
9.7. У процесі Опрацювання Даних, Адміністрація вживає усіх заходів, щоб забезпечити точність і актуальність Даних для тих цілей, для яких вони були зібрані. Адміністрація надає Користувачеві можливість відкликати свою Згоду користувача, заперечити проти Опрацювання або реалізувати інші права, надані йому цією Угодою та чинним законодавством України.
9.8. Якщо Користувач виявить бажання зв’язатися з Адміністрацією з питань використання, видалення чи уточнення його Даних або заперечення проти Опрацювання його Даних, він повинен надіслати лист (і) на електронну пошту Адміністрації, визначену в пункті 9.10 цієї Угоди або (іі) на адресу Адміністрації за її місцезнаходженням (разом далі – Запит). У Запиті Користувач повинен обов’язково вказати, яку саме інформацію він просить виправити, оновити або видалити.
9.9. Строк розгляду Запиту щодо його задоволення не може перевищувати тридцяти робочих днів з дня його надходження. Протягом цього строку Адміністрація повідомляє Користувачеві, що Запит буде задоволено або у задоволені Запиту відмовлено із зазначенням обґрунтованої підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті. Строк задоволення Запиту не може перевищувати тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законодавством України.
9.10. Якщо у Користувача виникнуть будь-які запитання або скарги щодо дотримання цієї Угоди або Угоди Користувача, або Користувач хоче надати будь-які рекомендації чи коментарі, щоб поліпшити якість роботи Веб-сайту, Користувач повинен звернутися до служби підтримки Користувачів за електронною поштою: info@victoriareva.com
9.11. Всі Бази персональних даних, які належать Адміністрації, знаходяться в дата-центрах.

10. ДОСТУП ДО ДАНИХ ТА ПРАВО ВИБОРУ
10.1. Користувач може будь-коли оновлювати свою реєстраційну інформацію через функцію керування обліковими записами, доступними на Веб-сайті.
10.2. Якщо Користувач більше не бажає отримувати певний тип електронного повідомлення від  Адміністрації або Партнерів та пов’язаних з ними ресурсів, він завжди може скасувати підписку, натиснувши на віртуальну кнопку відповідного посилання.

11. ЧИННІСТЬ УГОДИ
11.1. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Угоди буде визнано нечинними або таким, що не має юридичної сили, це не впливатиме на чинність інших положень цієї Угоди. Будь-які відносини, що не врегульовані цією Угодою, регулюються відповідно до Угоди Користувача та чинного законодавства України.