УГОДА КОРИСТУВАЧА

(Умови використання Веб-сайту https://victoriareva.com/#)

Викладений нижче текст Угоди користувача (надалі – «Угода»), адресований невизначеному колу осіб, відвідувачам веб-сайту https://victoriareva.com/#  в мережі Інтернет та визначає порядок користування цим веб-сайтом, власником якого є Фізична особа-підприємець Рева Вікторія Григорівна ідентифікаційний код 3078419408  (надалі – «Власник»).

 

Ця Угода є публічною офертою відповідно до чинного законодавства України. Вчинення конклюдентних дій фізичними особами (далі іменовані «Користувач», а в множині «Користувачі»), спрямованих на використання веб-сайту https://victoriareva.com вважається безумовним прийняттям (акцептом) цієї Угоди. Користувач цим визнає, що акцепт Угоди рівносильний підписанню та укладенню Угоди на умовах, викладених в цій Угоді.

ЦЯ УГОДА НЕ СТВОРЮЄ ЖОДНИХ АГЕНТСЬКИХ, ПАРТНЕРСЬКИХ ТА ТРУДОВИХ ВІДНОСИН МІЖ ВЛАСНИКОМ ТА КОРИСТУВАЧЕМ, НЕ Є ДОГОВОРОМ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ.

 

ВИКОРИСТОВУЮЧИ ВЕБ-САЙТ, КОРИСТУВАЧ ПІДТВЕРДЖУЄ, ЩО ОЗНАЙОМИВСЯ ТА ЗГОДЕН З УМОВАМИ ЦІЄЇ УГОДИ ТА З УМОВАМИ УГОДИ ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ.
ЯКЩО КОРИСТУВАЧ НЕ ПОГОДЖУЄТЬСЯ З УМОВАМИ ЦІЄЇ УГОДИ, З УМОВАМИ ПОЛІТИКИ ПРИВАТНОСТІ (ПОВНІСТЮ АБО ЧАСТКОВО), КОРИСТУВАЧЕВІ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ ВЕБ-САЙТ.

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Веб-сайт (надалі – Сайт) – інформаційний ресурс в мережі Інтернет, який розміщений за адресою https://victoriareva.com та містить текстову, графічну та іншу інформацію, яка сприймається як єдине ціле, та підтримується комплексом системних програмних засобів, включно з його мобільними версіями, додатками та іншими програмами/програмним забезпеченням.
1.2. Контент – інформаційне оформлення Сайту, що включає в себе: вебінари, фонограми, відеограми, текстові, графічні, аудіовізуальні або будь-які інші матеріали.
1.3. Аккаунт – обліковий запис Користувача створений в момент авторизації на Сайті, що дозволяє Власнику ідентифікувати (авторизувати) Користувача шляхом використання облікового запису Користувача, в тому числі і за допомогою соціальних мереж Facebook, Twitter або Google.
1.4. Користувач – будь-яка фізична особа, яка коли-небудь здійснювала доступ до Сайту та досягла віку, допустимого для акцепту цієї Угоди.
1.5. Сторона або разом «Сторони» – Користувач та/або Власник.
1.6. Послуги – будь-які інформаційно-консультаційні послуги, які пропонуються на Сайті Власника.
1.7. Використання веб-сайту –  дозволене цією Угодою використання Веб-сайту за призначенням, зокрема, завантаження сторінок Веб-сайту, використання його ресурсів та сервісів, отримання Послуг у порядку, визначеному цією Угодою та викладеного в політиці приватності.

1.8. Дані авторизації –  логін та пароль Користувача, необхідні для ідентифікації Користувача  в процесі  використання Веб-сайту або отримання доступу до Послуг та отримання доступу до персоналізованої інформації (зокрема, до Облікового запису користувача) та/або до додаткових можливостей. Авторизація Користувача здійснюється за його бажанням та не є обов’язковою.
1.9. Дані –  це сукупність Персональних даних користувача, Даних авторизації, які  свідомо надаються Власнику, при використанні Веб-сайту шляхом реєстрації відповідним Користувачем на Веб-сайті, внаслідок заповнення форм, шляхом реєстрації на Веб-сайті через свій профіль у соціальних мережах та ін.
1.10. Інформація про послуги – необхідна, доступна, правдива та своєчасна інформація про послуги, що забезпечує Користувачеві можливість його свідомого та обізнаного вибору, а саме: найменування, зміст, кількість днів користування, ціна, рекомендації з використання Продукції для Споживача тощо, яка надається в межах ст. 15 ЗУ «Про захист прав споживачів».

1.11. Інформаційний продукт – сукупність даних, що становлять вправи з опанування, вивчення та тренування з використання англійської мови.
1.12. Користувач –  фізична особа, яка офіційно зареєстрована на Веб-сайті та має власний Обліковий запис користувача або особа, яка хоча б одного разу відвідала Веб-сайт. Користувач у процесі користування Веб-сайтом набуває статусу Суб’єкта персональних даних та Споживача.
1.13. Обліковий запис користувача –  розділ Веб-сайту, в якому містяться Дані, що за його бажанням вносяться Користувачем через особистий кабінет Користувача на Веб-сайті.
1.14. Опрацювання – означає будь-яку операцію або низку операцій з персональною та/або неперсональною інформацією або наборами персональних даних з використанням автоматизованих засобів або без них, таких як збирання, реєстрація, обробка,  організація, структурування, зберігання, адаптація чи зміна, пошук, ознайомлення, використання, розкриття через передавання, розповсюдження чи надання іншим чином, упорядкування чи комбінування, обмеження, стирання чи знищення.
1.15. Персональні дані – це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
1.16. Згода користувача –  будь-яке добровільне, конкретне, поінформоване та однозначне волевиявлення Користувача, здійснене шляхом заповнення своїх особистих даних чи проявом чітких ствердних дій для підтвердження згоди (дозволу) на Опрацювання Власником своїх Даних та/або будь-якої іншої інформації, відповідно до сформульованої мети їх Опрацювання.
1.17. Cookie –  фрагмент даних, згенерований Сайтом і збережений на комп’ютері (у браузері) Користувача у вигляді одного або декількох файлів. НЕ містять персональних даних та можуть бути заблоковані Користувачем у будь-який момент.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1.  Користувач шляхом переходу на Сайт Власника надає свою згоду на дотримання всіх умов цієї Угоди, у тому числі, шляхом авторизації на Сайті свого облікового запису (Аккаунту). Ця Угода є юридично обов’язковою угодою між Користувачем і Власником, предметом якої є надання Користувачеві оплачуваних Послуг.
2.2. Межі використання Сайту Користувачами встановлюються Власником на власний розсуд.
2.3. Цю Угоду може бути змінено та/або доповнено Власником Сайту в односторонньому порядку без будь-якого повідомлення Користувачів. Ця Угода є відкритим і загальнодоступним документом.
2.4. Користувачі зобов’язані ознайомлюватися зі змістом цієї Угоди перед кожним користуванням Сайтом. Якщо Користувач продовжує користуватися Сайтом після оприлюднення зміненого та/або доповненого змісту цієї Угоди, це означає, що Користувач надає згоду на дотримання умов Угоди з усіма її змінами та/або доповненнями.
2.5. Користувач визнає, що Власник може час від часу змінювати, модифікувати, доповнювати або видаляти чи іншим чином оновлювати цю Угоду на свій розсуд без додаткового повідомлення про це Користувача.
2.6. Послуги, які надаються Власником, призначенні для Користувачів Веб-сайту як на території України, так і за її межами. Умови, визначені в цій Угоді, поширюються на всіх без винятку Користувачів Веб-сайту настільки, наскільки це визначено положеннями цієї Угоди.

3. ПРЕДМЕТ УГОДИ
3.1. Власник надає оплатні послуги з доступу до Інформаційного продукту, що розміщені на Веб-сайті, включно з його мобільними версіями, додатками та іншими програмами/програмними забезпеченнями  (далі – Послуги).
3.2. Послуги, отримувані Користувачем за допомогою Веб-сайту, надаються лише в інформаційних цілях, для особоистого некомерційного використання, якщо інше не буде передбачено цією Угодою та/або Угодою про захист персональних даних та конфіденційність інформації.
3.3. Ця Угода не може вважатися електронним договором купівлі-продажу Продукції, не є електронним правочином між Користувачем та Партнером.
3.4. Користувач засвідчує, що він досяг віку, дозволеного для використання Веб-сайту.
3.5. Користувач погоджується, що він буде використовувати лише один Обліковий запис користувача.
3.6. Користувач погоджується з тим, що створення Облікового запису користувача із використанням завідомо недостовірної інформації (включно зі створенням Облікових записів користувачів, зареєстрованих на інших осіб) є порушенням умов цієї Угоди.

4. ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС КОРИСТУВАЧА
4.1. З метою отримання доступу до Веб-сайту, Користувач може створити свій Обліковий запис користувача.
4.2. Надані Користувачем дані повинні бути достовірними та  актуальними.

4.3. Для реєстрації Облікового запису користувача, Користувач надає такі відомості: власне прізвище, ім’я, адресу електронної пошти та номер  персонального мобільного телефону, та/або реєструється через свій профіль у соціальних мережах. Користувач має вказати логін і пароль, які будуть пов’язані з його Обліковим записом користувача.
4.4. Якщо Користувач надасть Власнику недостовірну інформацію, або якщо Користувач  неспроможний дотримуватися Угоди чи будь-яких інших додаткових умов, Власник має право призупинити або видалити  його Обліковий запис користувача та припинити надання Послуг.
4.5. Користувач несе повну відповідальність за збереження власних Даних Облікового запису користувача (зокрема, логіна та пароля). У разі втрати Даних Облікового запису користувача, Користувач зобов’язується повідомити про це Власника.
4.6. Користувач повинен негайно повідомити Власника про будь-яке порушення безпеки або несанкціоноване використання його Облікового запису користувача третіми  особами. Власник не буде нести відповідальність за збитки, спричинені несанкціонованим використанням Облікового запису користувача третіми особами.
4.7. У випадку видалення Власником Облікового запису користувача з Веб-сайту з причин порушення Користувачем цієї Угоди та/або Політики конфіденційності, Власник не зобов’язаний надавати будь-які додаткові пояснення та/або роз’яснення Користувачеві.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ ТА ВЛАСНИКА
5.1. Користувач та Власник під час використання Веб-сайту зобов’язуються дотримуватись чинного законодавства України та наведених нижче правил.
5.2. Права Користувача:
Право на заперечення. Користувач має право в будь-який час заперечити проти Опрацювання його Даних. Власник припинить обробку Даних після того, як заперечення буде подано у формі відповідної заяви. Опрацювання Даних Користувача буде припинено з моменту фактичного отримання заперечення Власником.
Право на відкликання. Користувач у будь-який час може відкликати Згоду користувача шляхом надсилання на ім’я Власника відповідної заяви. Заява з відкликанням Згоди користувача  набирає чинності з дати її фактичного отримання Власником.
Право на виправлення Даних. Користувач має право вимагати від Власника або самостійно негайно виправити будь-які Дані, що його стосуються, якщо ці Дані є недостовірними.

Право на видалення Даних («право бути забутим»). Користувач має право на видалення його Даних.
Право на інформацію та скарги. Користувач має право вимагати надання йому будь-якої інформації про його Дані, оброблені Власником.

5.3. Користувач зобов’язується:
використовувати Веб-сайт виключно в межах тих прав і тими способами, які встановлені цією Угодою;
здійснювати використання Облікового запису користувача на Веб-сайті особисто;
надавати Власнику лише достовірні Дані та повідомляти Власника про їх зміну;

виконувати умови ч.3 ст.4 Закону України «Про захист прав споживачів».
5.4. Користувачеві забороняється:
вводити в оману чи здійснювати будь-які маніпуляції, спрямовані на уникнення обмежень, встановлених для доступу до Веб-сайту;
вчиняти спроби обійти будь-які захисні технологічні перешкоди, пов’язані з використанням Веб-сайту;
виконувати автоматизовані пошукові запити на Веб-сайті, які можуть завдати шкоди роботі Веб-сайту;
використовувати будь-які  «deep-link»,  «page-scrape»,  «robot»,  «spider» або інші девайси, програми, алгоритми, методології або будь-який аналогічний або еквівалентний ручний процес для отримання доступу, придбання, копіювання чи контролю над Веб-сайтом або контентом;
відтворювати або обходити навігаційну структуру чи презентацію Веб-сайту, щоб отримувати або намагатися отримати будь-які матеріали, документи або інформацію будь-якими засобами та способами;
намагатися отримати несанкціонований доступ до будь-якої частини або функції Веб-сайту, чи будь-яких інших систем або мереж, підключених до Веб-сайту або до будь-якого сервера Власника, або до будь-якої з послуг, запропонованих на Веб-сайті, шляхом зламу або будь-якими іншими незаконними засобами;
намагатися сканувати або тестувати вразливість Веб-сайту чи будь-якої мережі, підключеної до Веб-сайту;
порушувати заходи безпеки та аутентифікації на Веб-сайті чи будь-якої мережі, підключеної до Веб-сайту;
стежити або намагатися простежити за будь-якою інформацією про будь-якого іншого Користувача (зокрема, будь-який обліковий запис, який не належить цьому Користувачеві) з метою виявлення будь-яких Даних, окрім власних;
вчиняти будь-які дії, які створюють надмірне або непропорційно велике навантаження на інфраструктуру Веб-сайту;
використовувати будь-які пристрої, програмне забезпечення або процедури для втручання чи спроби втручання до повноцінної роботи Веб-сайту;
надавати доступ до свого Облікового запису користувача третім особам;
розміщувати інформацію та об’єкти, які можуть порушувати права та законні інтереси третіх осіб, а також інформацію, яка містить погрози, дискредитує, ображає, принижує честь і гідність чи ділову репутацію або порушує недоторканність приватного життя Користувачів, Власника;
використовувати Веб-сайт для інших цілей,  не передбачених цією Угодою.
5.5. Права та обов’язки Власника:
5.5.1. Власник має право:
формувати статистичні дані;
видаляти публікації Користувачів, які, на розсуд Власника, не відповідають цій Угоді, чинному законодавству України та/або моральним чи етичним нормам;
зупиняти та обмежувати доступ до Веб-сайту Користувачеві, який порушив умови використання Веб-сайту;
встановлювати нові або вносити зміни до чинних умов користування Веб-сайтом без попередження Користувача;
визначати наповнення Веб-сайту, інформацію, розміщену на Веб-сайті, вид та обсяг послуг, що надаються Користувачеві;
використовувати Дані у спосіб, що не суперечить чинному законодавству України, з метою поліпшення роботи Веб-сайту;
5.5.2. Власник зобов’язується:
вживати можливих організаційних та технічних заходів для захисту Даних від несанкціонованого і неправомірного або випадкового доступу до них, знищення,  перекручування, блокування, копіювання, поширення Даних із урахуванням положень цієї Угоди та Політики конфіденційності;
дотримуватися Політики конфіденційності.

6. ЗАХИСТ ДАНИХ
6.1. Власник у процесі обробки Даних застосовують усі необхідні технічні, організаційні, правові заходи для захисту Даних від неправомірного та/або несанкціонованого доступу до таких Даних, зокрема, від змін, видалення, надання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій.
6.2. Власник на постійній основі здійснюють контроль за прийнятими заходами щодо забезпечення безпеки Даних.
6.3. Користувач розуміє та погоджується з тим, що його Дані можуть оброблятися третіми особами задля цілей виконання цією Угоди, а не лише Власником.
6.4. Відповідальність за розголошення Даних чи їх неналежне зберігання несе та сторона, яка вчинила такі дії без залучення до процесу іншої сторони.

7. ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. Власник не гарантує, що Послуги відповідають особистим очікуванням та вимогам Користувачів та/або беззаперечно принесуть очікуваний Користувачами результат. Власник не несе відповідальності перед Користувачами та третіми особами за можливі наслідки використання ними Веб-сайту.
7.2. Власник не несе відповідальності за можливе зараження комп’ютерного обладнання або іншого майна Користувача вірусами, втрату даних внаслідок відвідування Користувачем Веб-сайту, користування Веб-сайтом та інформацією, завантажування Користувачем інформації.
7.3. Власник намагається забезпечити безпечність та надійність Веб-сайту, але Власник не може гарантувати безперервну роботу або доступ до Веб-сайту. Оновлення та інші функції можуть не відбуватися у реальному часі. Такі затримки не залежать від Власника.
7.4. Користувач погоджується з тим, що він використовує Веб-сайт на свій ризик, і що Послуги надаються Користувачеві на умовах  «ЯК Є»  і  «ЯК ДОСТУПНО» без жодних гарантій. Власник в будь-який час без повідомлення Користувача можуе вносити зміни в Інформаційний продукт та Послуги, що надаються на Веб-сайті, а також у згадану в них Інформацію про продукцію та цінові пропозиції.
7.5. Користувачі проінформовані, що Власник в будь-який час і без попереднього повідомлення залишає за собою право:
змінити, призупинити на деякий час роботу або доступ до Веб-сайту, або будь-якої частини Веб-сайту, з будь-якої причини;
змінити Веб-сайт або будь-яку частину Веб-сайту, а також будь-які умови його використання;
перервати роботу Веб-сайту або його частини на необхідний строк для виконання поточного чи позачергового обслуговування, виправлення помилок та інших змін.
7.6. Власник не несе відповідальності за будь-які збитки (включно з втратою грошей, зв’язків або репутації, прибутку, інших нематеріальних втрат, будь-якими прямими або непрямими збитками) у результаті (прямо чи опосередковано):
використання Користувачем Веб-сайту або неспроможності Користувача використовувати Веб-сайт;
вірусів та іншого шкідливого програмного забезпечення;
пошкодження пристроїв Користувача, внаслідок використання будь-яких послуг Веб-сайту тощо.

8. РЕКЛАМА
8.1. Користувач розуміє, що Інформація про продукцію не є рекламою або рекламними матеріалами. Отримуючи послуги, Користувач набуває статусу споживача та надає згоду на отримання дистанційного доступу до послуги у розумінні ст. 15 Закону України «Про захист прав споживачів».

9. ЗАХИСТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

9.1. Користувач визнає, що будь-яка інформація, матеріали, файли, що розміщена на Веб-сайті, так само як і весь Веб-сайт є інтелектуальною власністю, на яку зареєстровано торгівельну марку згідно чинного Законодавства України та охороняється законом про авторське право.

9.2. Користувач може користуватися Послугами Сайту тільки для особистого використання і тільки за його цільовим призначенням, за умови дотримання всіх авторських прав та інших повідомлень, що містяться в ньому. Це означає, що Користувачу заборонено будь-яким чином копіювати та розповсюджувати вміст Контенту даного Веб-сайту.

9.3. Використання будь-якого Контенту для відмінних від особистого використання без попередньої письмової згоди Власника Сайту, якому належить право інтелектуальної власності на Контент, суворо забороняється.
9.4. Під використанням інформації мається на увазі будь-яке відтворення, републікація, поширення, переробка, переклад, включення його частин до інших творів та інші способи, передбачені Законом України «Про авторське право і суміжні права».

10. РОЗІРВАННЯ УГОДИ
10.1. Власник  володіє правом у будь-який момент, в односторонньому порядку розірвати цю Угоду та/або припинити діяльність Веб-сайту. Власник володіє правом в односторонньому порядку розірвати Угоду без настання будь-яких наслідків.
10.2. Користувач має право розірвати цю Угоду в будь-який момент шляхом самостійного видалення Облікового запису користувача з Веб-сайту.

10.3. Доступ до послуги надається виключно на термін, зазначений в Інформації про послугу. Після спливу цього терміну доступ припиняється.

10.4. Користувач розуміє і погоджується, що після отримання доступу до Послуги він не має права відмовитись від Послуги та вимагати повернення сплачених грошей.

11. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
11.1. Якщо у Користувача є будь-які запитання або скарги щодо дотримання Власником цієї Угоди, або Користувач хоче надати будь-які рекомендації чи коментарі, він може направити листа електронною поштою на адресу: info@victoriareva.com.

12. ДОЗВІЛ КОНТАКТУВАТИ З КОРИСТУВАЧЕМ
12.1. Наданням Власнику свою адресу електронної пошти/ номер телефону або інших Даних Користувач дає згоду на їх використання для відправки йому сервісних, юридичних, інформаційних та рекламних повідомлень. Користувач погоджується отримувати дзвінки (зокрема, автоматично набрані та/або попередньо записані) від Власника або уповноважених від Власника осіб. Власник або уповноважені від Власника особи можуть телефонувати Користувачеві на будь-які телефонні номери (зокрема, мобільні телефонні номери), які Користувач залишив на Веб-сайті. Якщо отриманий телефонний номер є номером мобільного телефону, Користувач надає згоду на отримання SMS, Viber-повідомлень або інших текстових повідомлень на цей номер.